Papildomos išlaidos

PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS PACIENTAMS, KURIŲ GYDYMO IŠLAIDOS APMOKAMOS PAGAL SUTARTĮ SU TERITORINE LIGONIŲ KASA.

Pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, bazinė paslaugų kaina apmokama iš PSDF biudžeto lėšų pagal sutartyje su teritorine ligonių kasa nurodytą paslaugų nomenklatūrą ir bazines kainas.

Pacientui detaliai paaiškinama kiek ir už kokias paslaugas jis turi mokėti, ir kokią konkrečios paslaugos dalį apmoka Teritorinė ligonių kasa. Pacientas, parašu patvirtinęs savo sutikimą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo, tuo pačiu sutinka sumokėti susidariusį skirtumą tarp bazinės ir faktinės paslaugos kainos, kaip tai numato LR Sveikatos sistemos įstatymo III dalies II skyriaus 49 straipsnio nuostatos: „jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, tai šių paslaugų medžiagų procedūrų bazinių kainų skirtumą jie apmoka patys".

Skirtumą tarp paciento mokamos kainos ir Sveikatos apsaugos ministerijos bei Valstybinės ligonių kasos patvirtintos mokėjimo tvarkos bazinės paslaugos kainos lemia paciento pasirinktos gydytojo rekomenduotas brangiau kainuojančias gydymo priemones (vaistus, medicinos pagalbos priemones, medžiagas, procedūras). Galutinę paslaugos kainą nustato procedūrą atlikęs gydytojas, atsižvelgdamas į darbų apimtį, sunaudotas medžiagas ir papildomus kliento pageidavimus.

Pacientai, pageidaujantys minėtas paslaugas gauti nemokamai, savo šeimos gydytojo siuntimu gali kreiptis į bet kurią viešąją gydymo įstaigą.