Ortopedas traumatologas

Gyd. R. Mincė


  Paslauga

Kaina € 

  Ligos diagnostika ir gydymo paskyrimas 25,00
  Ligos ir gydymo eigos kontrolė 15,00
  Odos - poodžio darinio šalinimas, žaizdos siuvimas nuo 50,00

Ortopedo traumatologo konsultacija ir visi tyrimai nėra apmokami iš PSDF biudžeto lėšų.